Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

        Miło nam poinformować, iż w bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, napisany przez nas wniosek o dotacje w ramach rządowego projektu “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, został przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji.

Celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, realizowanego w ramach Priorytetu 3.  Priorytetem programu jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

Dzięki NPRC, nasza placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3000 zł,  co z wkładem własnym w wysokości 750 zł pozwoliło na doposażenie biblioteki szkolnej w komputer oraz nowości wydawnicze w sumie na kwotę 3750 zł.

Dzięki temu programowi uczniowie naszej placówki, podobnie jak w roku ubiegłym będą mogli korzystać z nowości oferowanych na rynku wydawniczym. Książki zakupione zostały zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami użytkowników biblioteki naszej szkoły.

W związku z przystąpieniem do programu w drugiej turze i zakupem książek dopiero w miesiącu czerwcu, zgodnie z wymaganiami w przyszłym roku szkolnym na terenie placówki zostanie podjętych wiele działań promujących czytanie. Koordynatorem tych działań będzie biblioteka szkolna.

Zapraszam wszystkich chętnych, nauczycieli, wychowawców, specjalistów do współpracy w realizacji założeń programu, a dzieci i młodzież do jego współtworzenia.

                                                                                             Bibliotekarz Agata Kusztal

 

Skip to content