Laboratoria Przyszłości

Drodzy rodzice i uczniowie.

Nasza szkoła wzięła udział w programie Laboratoria Przyszłości. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM  (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 30.000 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Na dzień 31.08.2022 dotarło całe zamówione wyposażenie . W tym tygodniu otrzymaliśmy 4 drony DJI Ryze Tello EDU. Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również w przygotowaniach do konkursów.

 

Skip to content