pencils, writing, stationery

W roku szkolnym 2012/13 dzięki staraniom Władz Powiatu Skarżyskiego oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w placówce utworzono Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla młodzieży niedostosowanej społecznie oraz zdemoralizowanej.

W placówce funkcjonuje Szkoła Branżowa I stopnia przygotowująca chłopców do wykonywania zawodu kucharza . Dla przyszłych adeptów sztuki kulinarnej przygotowano 36 miejsc w budynku internatu.

Wychowankowie MOW funkcjonują w trzech grupach wychowawczych. Do swojej dyspozycji mają salę gimnastyczną, siłownię, salę komputerową, bibliotekę oraz świetlicę. W ramach zajęć popołudniowych uczestniczą w licznych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w wycieczkach rowerowych, maja możliwość wykazać się uzdolnieniami artystycznymi uczestnicząc w zajęciach kół: fotograficznego, muzycznego czy artystycznego. Wychowankowie pozostają pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mogą liczyć na życzliwość i pomoc ze strony wszystkich pracowników Placówki.

W godzinach pracy szkoły a także w czasie pobytu w grupach wychowawczych w internacie, wychowankowie mają stały kontakt ze szkolnym pedagogiem oraz psychologiem, którzy chętnie niosą pomoc w każdej trudnej dla wychowanka sytuacji.

Skip to content