Program edukacyjny “Podstępne WZW”

W roku szkolnym 2020\21 w naszej placówce był  realizowany program edukacyjny pn:,,Podstępne WZW” udostępniony przez Fundację ,,Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Epidemiologicznymi. Program edukacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Ważnym elementem działań edukacyjnych w szkole jest kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C i B oraz przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV , uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie. Program ma również na celu pobudzanie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych jak również kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/podstepne-wzw

Koordynator szkolny programu

Agnieszka Musielak

 

Skip to content