Inne projekty

 

Uczniowie klasy 8 na zajęciach z chemii, poznali budowę kwasów karboksylowych. Utworzyli samodzielnie modele pręcikowo-kulkowe kwasu metanowego i kwasu etanowego . Wykorzystali do tego modele atomów z drukarki 3D. Sprzęt został zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

 

 

Klasa 7 na lekcji chemii omawiała układ okresowy pierwiastków chemicznych. Odczytywanie informacji z układu okresowego ułatwiły kostki z symbolami pierwiastków chemicznych, wykonane przy użyciu drukarki 3D. Sprzęt został zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie klasy 8 na zajęciach z chemii, poznali szereg homologiczny alkanów. Utworzyli samodzielnie modele pręcikowo-kulkowe metanu, etanu, propanu i butanu. Wykorzystali do tego modele atomów z drukarki 3D. Sprzęt został zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

 

TIK W NAUCZANIU BIOLOGII

Biologia to nauka, która opiera się na faktach zebranych poprzez badanie świata oraz obserwację przebiegu i znaczenia procesów zachodzących w naturze. W nauczaniu biologii  wykorzystuje się więc informacje z dostępnych źródeł oraz obserwacje i eksperymenty. Technologia informacyjna nie zastąpi procesu uczenia się przez osobiste doświadczania i przeżywanie, natomiast jest pomocna w utrwalaniu przebiegu i efektów badań oraz ułatwia zbieranie informacji, przetwarzanie ich i udostępnianie.

Nie wszystko też daje się poznać w bezpośredniej obserwacji czy eksperymencie, nie wszystko można zaobserwować gołym okiem. W takich sytuacjach wykorzystanie możliwości jakie niosą technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) przyspiesza osiągnięcie celów edukacyjnych. Wybór aplikacji mobilnych jest duży i warto poświęcić czas, żeby wybrać takie, które wykorzystamy do lekcji. Oto kilka propozycji:

 • Aplikacja Szczegóły Ptaki Polski Do pobrania w sklepie Google Play (https://tiny.pl/thcd8) To rozszerzony tradycyjny atlas ptaków. Połączenie dobrych zdjęć, szczegółowych opisów, filmów i odgłosów ptaków. Można stworzyć kolekcję ulubionych ptaków. Aplikacja posiada system sortowania nazw polskich, angielskich i łacińskich. Aplikacja posiada również połączenie z serwisem YouTube i wtedy uczeń ma dostęp do filmików powiązanych z danym gatunkiem.
 • Atlas chwastów Do pobrania w sklepie Google Play Zawiera zbiór 136 chwastów występujących w naszych ogródkach i może pomóc np. w tworzeniu zielnika roślin występujących w pobliżu szkoły w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem aplikacji. Zdjęcia są bardzo dokładne. Ten podręczny atlas można zabrać w teren.
 • Co to za kwiat? Do pobrania w sklepie Google Play To bogaty zbiór roślin posegregowany wg kolorów, miejsca, regionu występowania. Wbudowany system kryteriów ułatwia szukanie konkretnego typu rośliny.
 • Atlas grzybów Do pobrania w sklepie Google Play Aplikacja wspomagająca grzybobranie lub lekcję o grzybach i lesie na różnych poziomach edukacyjnych. Zawiera 400 pozycji grzybów od jadalnych po trujące i chronione.
 • Czyj to liść? Do pobrania w sklepie Google Play Aplikacja sygnowana przez Lasy Państwowe może również uatrakcyjnić zajęcia dotyczące lasu i rozpoznawania roślin. Żeby zidentyfikować drzewo, krzew możemy wybrać formę liści, ich wygląd, kształt i wielkość, kolor kory. Otrzymujemy również charakterystykę rośliny. Aplikacja zawiera też atlas roślin oraz możliwość wykonania e-zielnika.

 

Laboratoria Przyszłości – praktyczne wykorzystanie zakupionego sprzętu w edukacji chemii

16 stycznia na zajęciach z chemii uczniowie klasy 7 tworzyli modele pręcikowo-kulkowe związków chemicznych. Korzystali z modeli pierwiastków chemicznych wydrukowanych na drukarce 3D na lekcji informatyki.  Wykorzystany sprzęt został zakupiony dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 30.000 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Do dnia 16.08.2022r. szkoła otrzymała następujące wyposażenie:

 • Długopis BANACH 3D
 • Zestaw do nauki latania dronem Tello EDU
 • Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym
 • Zestaw kulinarny dla 1 ucznia do obróbki termicznej
 • Zestaw garnków
 • Zestaw kulinarny klasowy-uniwersalny
 • Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D-pakiet podstawowy
 • Drukarka 3D do pakietu podstawowego Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D
 • BeCreo-zestaw z mikrokontrolerem
 • Statyw do aparatu i kamery
 • Zestaw oświetleniowy:Lampa Softbox ze statywem i żarówką
 • Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini
 • Mikroport Saramonic Blink 500B1
 • Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
 • Laptop Acer TravelMate P2 i3 8GB 256SSD
 • Aparat fotograficzny Canon PowerShot G7 X Mark II
 • Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 ST-8802 Atten
 • Robot wielofunkcyjny

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

 • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę
 • Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
 • Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
 • Rozwój merytoryczny nauczycieli. Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę

Z perspektywy rodzica i ucznia:

 • Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
 • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy
  z przygodą;
 • Odkrywanie i rozwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość młodych

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również w przygotowaniach do konkursów.

Drodzy rodzice i uczniowie.

Nasza szkoła wzięła udział w programie Laboratoria Przyszłości.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM  (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 30.000 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Na dzień 31.08.2022 dotarło całe zamówione wyposażenie . W tym tygodniu otrzymaliśmy 4 drony DJI Ryze Tello EDU.

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również w przygotowaniach do konkursów.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych, otrzymał  drukarkę 3D.

Najstarszy wydruk 3D to filiżanka, którą Charles Hull (autor „stereolitografii”) podarował swojej żonie. Kto nie chciałby sam wykonać przedmiotu codziennego użytku według swojego własnego projektu?

W październiku odbyły się pierwsze lekcje z technologii druku 3D. Uczniowie  na lekcjach informatyki z ogromnym zainteresowaniem obserwowali wydruk . Nauka umiejętności drukowania 3D pozwala oczywiście nie tylko na drukowanie prostych obiektów ale też tworzenia ciekawych konstrukcji.

Wychowankowie ZPRW wykonali samodzielnie projekt oraz  modele zwierząt.

W druku 3D drukarka dodaje materiał warstwa po warstwie, a warstwy łączymy ze sobą za pomocą różnych technik. Zależnie od wybranej techniki drukowania, odbywa się to poprzez stapianie warstw jedna na drugiej, polimeryzację światłem UV lub za pomocą spoiw, które łączą ze sobą warstwy materiału. W druku 3D, możemy w ten sposób przetwarzać zarówno tworzywa sztuczne, jak i metale, które dostępne są w postaci filamentów, proszku lub płynu. Co ciekawe, istnieją również drukarki 3D do ceramiki, betonu, żywności i wielu innych materiałów. W związku z tym, wybór odpowiedniego materiału zależy od tego, jak i gdzie dany element chcemy zastosować.

 

WYBIERZ ŻYCIE –  PIERWSZY  KROK

Program edukacyjny poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Założenia ogólne

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” oparty jest na następujących założeniach:

 • stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi. Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Świadomość istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinny być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego,
 • dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich jak najbardziej optymalne zastosowanie,
 • szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

Cel programu

Cel główny:

 • zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu,
  • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
  • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
  • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
  • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne, Im wcześniej zaczniesz się leczyć, tym łatwiejsza będzie kuracja.

CO TO JEST HPV?

 

HPV? Słyszę o tym po raz pierwszy. Pewnie taka byłaby reakcja większości z Was. Mało kto wie o istnieniu tego wirusa. Nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo jest powszechny i jak łatwo się przenosi.

HPV to skrót, który zapamiętać powinien każdy. Jest to nazwa wirusa brodawczaka ludzkiego, który jest przenoszony prawie wyłącznie drogą płciową. Także inne formy kontaktów cielesnych, kiedy nie dochodzi do stosunku płciowego (np. dotykanie narządów płciowych), są ryzykowne, ponieważ wirus przenosi się w kontakcie skóry ze skórą lub z błoną śluzową.

Pamiętaj

HPV możesz się zakazić już podczas pierwszego kontaktu seksualnego w życiu! I to nie ma znaczenia, czy dziewczyna zakaża chłopaka, czy odwrotnie. Na dodatek zabezpieczenie się prezerwatywą nie zawsze jest skuteczne – utrudnia ona przenikanie HPV, ale nie zabezpiecza w 100%. Zwłaszcza osoby młode, które nie skończyły jeszcze 30. roku życia, a są aktywne seksualnie (i np. miały kilku partnerów), są bardzo narażone na zakażenie HPV. Wirus może umiejscowić się na skórze moszny, warg sromowych i łechtaczki, czyli miejscach nie osłoniętych przez prezerwatywę.

HPV nie można zakazić się przez środki higieny, bieliznę, narzędzia medyczne itp. I w odróżnieniu od zakażenia wirusem HIV, nie można się nim zakazić przez krew. Obecnie szacuje się, że połowa aktywnych seksualnie ludzi na różnym etapie życia ulega zakażeniu tym wirusem.

Obserwuj swoje ciało

W większości przypadków zakażenie nie daje żadnych objawów, istnieje zatem ryzyko nieświadomego przekazywania wirusa swoim partnerom.

W niektórych przypadkach wirus może spowodować pojawienie się i rozwój niezwykle uciążliwych i trudnych w leczeniu brodawek zwanych kłykcinami kończystymi. Mają one biały lub różowy kolor i kalafiorowatą powierzchnię. Mogą pojawić się w okolicy narządów płciowych i odbytu, a także przy ustach, na języku i podniebieniu. Brodawki mogą pojawić się w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po kontakcie seksualnym z osobą zakażoną.

Jak się bronić?

 • postaraj się jak najdłużej powstrzymać od inicjacji seksualnej,
 • jeśli jesteś osoba aktywną seksualnie, postaw na wierność partnerowi/partnerce i zawsze pamiętaj o prezerwatywie,
 • jeśli niepokoją Cię jakiekolwiek zmiany, nie czekaj – zgłoś się do lekarza ginekologa lub dermatologa,
 • przed niektórymi typami wirusa HPV można zabezpieczyć się dzięki szczepieniom,
 • kobiety aktywne seksualnie powinny poddawać się regularnym badaniom ginekologicznym i przynajmniej raz w roku wykonywać cytologię

Koordynator programu

Marzena Pilch-Malinowska

 

WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY  KROK

W czwartek 01 grudnia uczniowie klasy 1BRS uczestniczyli w programie edukacyjnym poświęconym profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy, przeznaczonym dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Założenia ogólne

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” oparty jest na następujących założeniach:

 • stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi. Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Świadomość istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinny być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego,
 • dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich jak najbardziej optymalne zastosowanie,
 • szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

Cel programu

Cel główny:

 • zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu,
  • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
  • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
  • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
  • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne, Im wcześniej zaczniesz się leczyć, tym łatwiejsza będzie kuracja.

 

CO TO JEST HPV?

   HPV? Słyszę o tym po raz pierwszy. Pewnie taka byłaby reakcja większości z Was. Mało kto wie o istnieniu tego wirusa. Nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo jest powszechny i jak łatwo się przenosi.

HPV to skrót, który zapamiętać powinien każdy. Jest to nazwa wirusa brodawczaka ludzkiego, który jest przenoszony prawie wyłącznie drogą płciową. Także inne formy kontaktów cielesnych, kiedy nie dochodzi do stosunku płciowego (np. dotykanie narządów płciowych), są ryzykowne, ponieważ wirus przenosi się w kontakcie skóry ze skórą lub z błoną śluzową.

Pamiętaj

   HPV możesz się zakazić już podczas pierwszego kontaktu seksualnego w życiu! I to nie ma znaczenia, czy dziewczyna zakaża chłopaka, czy odwrotnie. Na dodatek zabezpieczenie się prezerwatywą nie zawsze jest skuteczne – utrudnia ona przenikanie HPV, ale nie zabezpiecza w 100%. Zwłaszcza osoby młode, które nie skończyły jeszcze 30. roku życia, a są aktywne seksualnie (i np. miały kilku partnerów), są bardzo narażone na zakażenie HPV. Wirus może umiejscowić się na skórze moszny, warg sromowych i łechtaczki, czyli miejscach nie osłoniętych przez prezerwatywę.

   HPV nie można zakazić się przez środki higieny, bieliznę, narzędzia medyczne itp. I w odróżnieniu od zakażenia wirusem HIV, nie można się nim zakazić przez krew. Obecnie szacuje się, że połowa aktywnych seksualnie ludzi na różnym etapie życia ulega zakażeniu tym wirusem.

Obserwuj swoje ciało

   W większości przypadków zakażenie nie daje żadnych objawów, istnieje zatem ryzyko nieświadomego przekazywania wirusa swoim partnerom.

W niektórych przypadkach wirus może spowodować pojawienie się i rozwój niezwykle uciążliwych i trudnych w leczeniu brodawek zwanych kłykcinami kończystymi. Mają one biały lub różowy kolor i kalafiorowatą powierzchnię. Mogą pojawić się w okolicy narządów płciowych i odbytu, a także przy ustach, na języku i podniebieniu. Brodawki mogą pojawić się w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po kontakcie seksualnym z osobą zakażoną.

Jak się bronić?

 • postaraj się jak najdłużej powstrzymać od inicjacji seksualnej,
 • jeśli jesteś osoba aktywną seksualnie, postaw na wierność partnerowi/partnerce i zawsze pamiętaj o prezerwatywie,
 • jeśli niepokoją Cię jakiekolwiek zmiany, nie czekaj – zgłoś się do lekarza ginekologa lub dermatologa,
 • przed niektórymi typami wirusa HPV można zabezpieczyć się dzięki szczepieniom,
 • kobiety aktywne seksualnie powinny poddawać się regularnym badaniom ginekologicznym i przynajmniej raz w roku wykonywać cytologię

 

Koordynator programu

Marzena Pilch-Malinowska

 

Program profilaktyki czerniaka skóry – “Znamię! Znam je?”

Po raz kolejny uczniowie klas branżowych naszej szkoły biorą udział w programie profilaktycznym „Znamię! Znam je?”.

 

Czerniak, co o nim wiemy: 

W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Wpływ na tę sytuację ma między innymi zmiana zachowań Polaków, w tym nadmierne opalanie, oddawanie się kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony, a także korzystanie z solariów, szczególnie przez osoby w młodym wieku.

W ramach programu Akademia Czerniaka przygotowała dla nauczycieli konspekt lekcji edukacyjnej o czerniaku, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie. Z kolei uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmikowi oraz materiałom informacyjnym (ulotki, plakaty) dowiadują się, jak prawidłowo sprawdzać skórę by uchronić się przed czerniakiem.

Cel główny programu “Znamię! Znam je?” 

Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat profilaktyki czerniaka.

Cele szczegółowe

 •  przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
 •  uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
 •  uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw

 

Realizatorzy 

Nauczyciel biologii, wychowania do życie w rodzinie, wychowania fizycznego lub inny nauczyciel posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.

Sposób realizacji programu

 • Opracowanie harmonogramu realizacji programu w poszczególnych klasach.
 • Przeprowadzenie zajęć z młodzieżą, z wykorzystaniem scenariuszy zamieszczonych w poradniku.
 • Omówienie charakterystyki czerniaka, ABCDE czerniaka:
 1. asymetria znamienia,
 2. brzegi poszarpane, nierównomierne,
 3. czerwony, czarny, niejednolity kolor,
 4. duży rozmiar, powyżej 6 mm,
 5. ewolucja, postępujące zmiany w znamieniu,

zasady ochrony przed czerniakiem, samobadanie skóry, kto jest w grupie ryzyka zachorowania.

 • Indywidualne rozmowy z młodzieżą – w przypadku zgłaszania takiej potrzeby.
 • Pedagogizacja rodziców z zakresu w/w problematyki.
 • Sprawozdanie do Sanepidu.

Koordynator programu w ZPRW

Marzena Pilch-Malinowska

 

Program edukacyjny “Podstępne WZW”

W naszej Placówce po raz kolejny realizowany jest program edukacyjny “Podstępne WZW” w roku szkolnym 2021/22

Program edukacyjny Podstępne WZW realizowany  jest przez Fundację “Gwiazda Nadziei” we współpracy z Wojewódzkimi i Powiatowymi  Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod merytorycznym  nadzorem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego  oraz pod patronatem honorowym Głównego Inspektora  Sanitarnego. Wirusowe  zapalenie  wątroby  zostało  uznane  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO)  za   jedno  z  największych  wyzwań zdrowotnych na świecie, porównywalnych do takich jak: HIV, gruźlica,  malaria. Statystycznie wirusem HBV lub HCV zakażony jest co 12-ty człowiek na świecie. Zakażenia te  nie dają typowych objawów lub są bezobjawowe,  co powoduje, że osoby zakażone nie są świadome  swojej choroby.  Brak świadomości  istniejącego  ryzyka następstw  zakażenia i niepodejmowanie leczenia może być przyczyną  nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych a nawet śmierci.

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HAV, HBV i HCV “Podstępne WZW” jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki  zakażeń.  Jednym ze sposobów  przeciwdziałania temu zjawisku   jest podnoszenie  poziomu wiedzy, pozwalającej na rozpoznawanie  i unikanie sytuacji, w których może dojść do zakażenia. Kształtowanie zachowań zdrowotnych, również w zakresie przeciwdziałania  chorobom zakaźnym, stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU

 1. Cel główny:

Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego          zapalenia  wątroby typu A, B i C.

 1. Cele szczegółowe:
 • przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HAV, HBV, HCV,
 • uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie,
 • pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych,
 • kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

 Adresaci programu: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 1. Realizatorzy: nauczyciele biologii, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego, pielęgniarki szkolne lub inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.
 1. Materiały edukacyjne:
 • poradnik metodyczny dla nauczyciela,
 • telewizyjne spoty edukacyjne,
 • plakat,
 • prezentacja multimedialna,
 • zakładka do książki dla ucznia.

 

Wszystkie materiały w wersji elektronicznej dostępne są na stronie:  www.gwiazdanadziei.pl

Sposób realizacji programu:

 • Organizacja spotkania szkoleniowego dla realizatorów programu w celu zapoznania z założeniami programu, materiałami edukacyjnymi i zasadami realizacji zajęć, rozdanie pomocy dydaktycznych.
 • Poinformowanie Rady Pedagogicznej przez realizatorów szkolnych o planowanym przeprowadzeniu programu wśród uczniów.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji zajęć w poszczególnych klasach.
 • Przeprowadzenie zajęć z młodzieżą z wykorzystaniem scenariusza zajęć, zamieszczonego w poradniku.
 • Indywidualne rozmowy z młodzieżą — w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o przeprowadzonych zajęciach, przekazanie im materiałów edukacyjnych.
 • Ewaluacja programu

 

Koordynator projektu ZPRW w Skarżysku -Kam

Agnieszka Musielak

 

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

 

Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem S.A.

Program realizowany w ramach kampanii WŁĄCZ ECO WYOBRAŹNIĘ.

 

Koordynator programu w ZPRW

Marzena Pilch-Malinowska

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025

Miło nam poinformować, iż w bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, napisany przez nas wniosek o dotacje w ramach rządowego projektu  „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, został przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji.  Celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, realizowanego w ramach Priorytetu 3.  Priorytetem programu jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Dzięki NPRC, nasza placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3000 zł, co z wkładem własnym w wysokości 700 zł pozwoliło na doposażenie biblioteki szkolnej w komputer oraz nowości wydawnicze w sumie na kwotę 3700 zł. Dzięki temu programowi uczniowie naszej placówki, podobnie jak w roku ubiegłym będą mogli korzystać z nowości oferowanych na rynku wydawniczym. Książki zakupione zostały zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami użytkowników biblioteki naszej szkoły.

 

                                                                                                                Bibliotekarz Agata Kusztal

 

Ogólnopolski Projekt „Harcerstwo kształci”

W maju 2019 roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu „Harcerstwo kształci”, celem projektu jest kształtowanie kompetencji społecznych uczestników. W projekcie bierze udział 26 wychowanków MOS pod nadzorem A. Kusztal i K. Komoń- Szaraniec oraz 8 uczestników MOW pod nadzorem K. Herman.  W projekcie zostało podjętych wiele interesujących działań, uczestnicy brali udział w kilku projektach młodzieżowych takich jak:

 • Poznajmy się
 • Turniej gier stolikowych
 • Ja dziś i jutro
 • Biblioteka miejsce nauki i zabawy

W ramach tych działań uczestnicy poznali okolice, uczyli się szanować otaczającą ich przyrodę, brali udział w akcji sprzątania świata, poznali historie miasta w którym przebywają, jego ciekawe miejsca, miejsca pamięci narodowej, muzea, izby pamięci. Podczas tych wszystkich działań lepiej się poznali, nauczyli komunikować ze sobą, nauczyli się współpracować w grupie, pomagać sobie wzajemnie. Niestety wiele z zaplanowanych działań w ubiegłym roku szkolnym nie mogło być zrealizowanych ze względu na ograniczenia wynikające z rozprzestrzeniającej się pandemii.

W bieżącym roku szkolnym uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach takich jak:

 • Społeczne wartości Harcerstwa Nieprzetartego Szlaku szkolenie to odbyło się podczas

4-dniowego pobytu w  Zakopanem (opisane zostanie w osobnym artykule)

 • Alternatywne sposoby radzenia sobie z konfliktami

Zajęcia prowadzone były przez psychologa Panią Kingę Kusztal- Janduła, był to cykl 5 zajęć podczas których uczestnicy uczyli się alternatywnych metod rozwiazywania konfliktów, takich jak negocjacje, mediacje. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem uczestników. W chwili wolnej miały miejsce również indywidualne rozmowy z panią psycholog, która służyła rada i pomocą.

 • Muzykoterapia kamertonami metodą niwelowania negatywnych emocji i stresu.

Zajęcia muzykoterapii rozpoczęły się 28.10.2021r będzie to cykl 8 zajęć prowadzonych przez Panią dr Sylwie Nadgrodkiwiewicz, która to prowadzi działalność terapeutyczną wykorzystując do tego kamertony. Pierwsze zajęcia wywołały wielkie zainteresowanie wśród uczestników którzy deklarują ochotę na ich kontynuacje.

W ramach projektu „Biblioteka szkolna miejscem nauki i zabawy”  ma zostać doposażona w książki, gry, puzzle, klocki lego, ale o tym napiszemy jak stanie się to faktem.

Na koniec projektu planowane jest jeszcze wydarzenie certyfikacyjne, poznanie regionu świętokrzyskiego: rajd po Górach Świętokrzyskich i wycieczka do Bałtowa.

 

Skip to content