Spotkanie profilaktyczne

W dniu 08.06.2022 r. w ramach działań profilaktycznych z inicjatywy pedagoga szkolnego Anny Ziętek, odbyło się spotkanie profilaktyczne dla wychowanek w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej z udziałem zaproszonego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku – Kamiennej Panią Małgorzatą Ledwójcik. Tematem spotkania była ,,Profilaktyka zaburzeń odżywiania. Bulimia i anoreksja”.  Celem spotkania Pani Małgorzaty Ledwójcik z młodzieżą było przekazanie podstawowych informacji odnośnie zasad zdrowego odżywiania oraz sposobów postepowania w przypadku występowania w/w zaburzeń. W spotkaniu brało udział 16 wychowanek i pedagog szkolny.

Skip to content