Spotkanie profilaktyczne

W dniu 18.11.2021 r. z inicjatywy pedagoga szkolnego Anny Ziętek, odbyło się spotkanie profilaktyczne dla wychowanków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej, z udziałem przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej, p. komisarz Anną Słowińską oraz p. dzielnicowym asp. szt. Rafałem Góźdź. Zaproszeni funkcjonariusze przekazali młodzieży najważniejsze informacje związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w przypadku konfliktu z prawem. Uświadomili młodzież o konsekwencjach wynikających z kontaktu ze środkami odurzającymi oraz zagrożeń związanych z dopalaczami. Poruszano również tematy dotyczące niebezpieczeństw. W spotkaniu brało udział 32 wychowanków oraz 5 nauczycieli i pedagog szkolny. W ramach profilaktyki oszustw na osobach starszych, promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonariusze wręczyli także, apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach oraz rozdali ulotki i plakaty.

Anna Ziętek

Skip to content