“W Służbie Prawu”

W dniu 17 maja br. 5 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach programu “W SŁUŻBIE PRAWU” a także XX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, uczestniczyło w warsztatach profilaktycznych w Areszcie Śledczym w Kielcach. Pobyt w tym miejscu był cenną lekcją i przestrogą, że łamanie prawa może przekreślić plany na przyszłość, a więzienie jest jednym z najgorszych scenariuszy. Wychowankowie przekonali się o tym słuchając osób pozbawionych wolności odbywających karę, którzy jednocześnie poddani są terapii w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.
W ramach programu ,,W SŁUŻBIE PRAWU” nasi podopieczni odbyli ponadto spacer na terenie Aresztu Śledczego specjalnie wyznaczoną bezpieczną trasą. Zostali zapoznani ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej funkcjonariuszy poszczególnych działów.

Skip to content