Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Czterdzieści projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające w regionie świętokrzyskim otrzymało w tym roku wsparcie na zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej. Umowy z beneficjentami, na łączną kwotę 355 tysięcy złotych, podpisał wojewoda Józef Bryk. Dofinansowanie, w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert, trafi do 22 organizacji pozarządowych. Najwięcej – 152 tys. zł – przeznaczono na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zawartych zostało w tym celu 17 umów. Kolejne zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2024 r. to: działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej (86 tys. zł), działania na rzecz wsparcia dla osób bezdomnych (9 tys. zł), działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (45 tys. zł), a także działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę (63 tys. zł).

Na zdjęciu Prezes Stowarzyszenia KOTWICA  Grażyna Nowak i Wiceprezes Małgorzata Pilch – Malinowska podpisują umowę na realizację zadania publicznego dofinansowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Pana Józefa Bryk .

 

Skip to content