Zaproszenie

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych serdecznie zaprasza na II Konferencję Naukową pod hasłem “Twórcza resocjalizacja metodą usamodzielnienia”, która odbędzie się w dniu 18.04.2023 roku o godz. 10.00 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Program konferencji w dniu 18.04.2023r.

w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

10.00 – 10.30  Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00  Otwarcie konferencji, wystąpienia gości honorowych

11.00 – 11.30  Program artystyczny w wykonaniu wychowanków ZPR-W

11.30  Sesja plenarna- prowadząca Prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska

11.30 – 11.50   Prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska –  Państwowa Uczelnia Zawodowa

  1. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

11.50 – 12.10   dr Anna Strumińska-Doktór –  Państwowa Uczelnia Zawodowa

  1. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

12.10 – 12.30   dr Anna Dąbrowska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12.30 – 12.50   dr Krzysztof Czekaj – Emerytowany Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach

12.50 – 13.10   dr Anna Hajdukiewicz – Dziekan Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

13.10 – 13.30  dr Mirosław Mielczarek – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

13.30 – 14.30   Poczęstunek

                     14.30  Sesja tematyczna- prowadząca dr Elżbieta Buchcic

14.30 – 14.50   Anita Majkowska – Dyrektor Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Podzamczu Chęcińskim

14.50 – 15.10    dr Elżbieta Buchcic – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

15.10 – 15.30   Marzena Sala – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w

Skarżysku – Kamiennej

15.30 – 15.50  Karolina Nowek i Paweł Werner – Stowarzyszenie Pomocy „Arka  Noego”

w Skarżysku –Kamiennej

15.50 – 16.10  Jolanta Mruz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku –

Kamiennej

16.10 – 16.30   Dyskusja

16.30 – 17.00   Podsumowanie

Skip to content