„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W okresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które w okresie od 12.03. do 26.06.2020 r. byliśmy jako szkoła zobowiązani realizować, konkretnym wsparciem stało się dla nas – dzięki przychylności Organu Prowadzącego, którym dla naszej szkoły jest Powiat Skarżyski – uczestnictwo w realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego nternetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach uczestnictwa w projekcie nasza placówka otrzymała 2 komputery przenośne  DELL, które na okres nauki zdalnej trafiły do rąk najbardziej potrzebujących uczniów. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych komputery wróciły do szkoły i w chwili obecnej są wykorzystywane w trybie nauki stacjonarnej, gdybyśmy jednak także w trakcie dopiero co rozpoczętego roku szkolnego 2020/2021 byli zmuszeni organizować pracę szkoły w trybie hybrydowym lub zdalnym informuję, że komputery te zostaną ponownie przekazane uczniom, którzy najbardziej będą ich potrzebować.

mgr Artur Szumielewicz
dyrektor Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej

Skip to content