III Konferencja Naukowa

Przez dwa dni (11 i 12 kwietnia br.) psycholodzy i pedagodzy z powiatu skarżyskiego mogli zgłębiać tajniki twórczej resocjalizacji w kontekście wykorzystania jej w procesie usamodzielniania dzieci i młodzieży  ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków młodzieżowych placówek resocjalizacyjnych. To już III Konferencja Naukowa odbywająca się pod hasłem „Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia” organizowana przez nasza placówkę. Mottem przewodnim tegorocznej edycji są słowa Janusza Korczaka „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”. Prelegentów oraz uczestników III Konferencji Naukowej na terenie powiatu skarżyskiego powitali w imieniu organizatorów dyrektor szkoły Artur Szumielewicz, a w imieniu starosty Artura Berusa oraz Zarządu Powiatu Skarżyskiego,  Katarzyna Bilska, członek zarządu. Dwudniowa konferencja składała się z dwóch sesji plenarnych obejmujących po pięć zagadnień tematycznych związanych z jej problematyką. Sesję plenarną poprzedził program artystyczny w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Program III Konferencji „Twórcza resocjalizacja, możliwością usamodzielnienia” w dniach 11 – 12.04.2024 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej przedstawiał się w sposób następujący:

Czwartek, 11 kwietnia – sesja plenarna – prowadząca prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska:

  • Temat „Idea twórczej resocjalizacji”- prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie,
  • Temat „Idea twórczej resocjalizacji” – dr Teresa Dworecka z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie,
  • Temat: „Żywa książka, jako wybrane narzędzie pracy redukujące zjawisko stygmatyzacji” – dr hab. Anna Dąbrowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Temat: ,,Oddziaływania terapeutyczne w twórczej resocjalizacji” – – Jolanta Mruz – pedagog z PCPR w Skarżysku-Kamiennej,
  • Temat: „Kompetencje społeczno – emocjonalne w procesie resocjalizacji” – Patrycja Jędrzejewska, pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Piątek, 12 kwietnia – sesja plenarna – prowadząca dr Elżbieta Buchcic

  • Temat: „Doświadczenia własne związane z twórczą resocjalizacją” – Anita Majkowska, dyrektor Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu Chęcińskim,
  • Temat: „Wykorzystanie zasobów przyrody w twórczej resocjalizacji” – dr Elżbieta Buchcic, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Temat „Przygotowanie nieletnich opuszczających MOW do samodzielności obywatelskiej” – dr Mirosław Mielczarek, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,
  • Temat: „Praktyczna nauka zawodu, jako narzędzie twórczej resocjalizacji” – Klaudia Ciok, nauczyciel ZPRW w Skarżysku-Kamiennej,
  • Temat: „Resocjalizacja jako proces kreatywnego kształtowania odmiennej tożsamości młodzieży w niestabilnym świecie” – Dagmara Sowińska – Hyb,  psycholog MOS w Skarżysku-Kamiennej.

Tegoroczna Konferencja Naukowa sfinansowana została przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Patronat nad tym wydarzeniem sprawowali: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Echo Dnia, serwisy informacyjne TSK24 oraz skarzysko24.pl.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Skip to content