Projekt “Wysokie kwalifikacje, gwarancją zatrudnienia”

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Placówek Resocjalizacyjno –Wychowawczych przy współpracy  z Fundacją Restart  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. WYSOKIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE, GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych 24 uczniów  i 4 nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia Branżowej Szkoły  I Stopnia Specjalnej nr 2 w ZPRW do wymogów rynku pracy. W ramach projektu realizowane są zadania z zakresu przeprowadzenia warsztatów pn. przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność, indywidualnych zajęć dydaktyczno wyrównawczych z matematyki, zajęć indywidualnych z socjoterapii, indywidualnych zajęć z resocjalizacji, zajęć indywidualnych z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego, indywidualnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z informatyki ICT, indywidualnych zajęć z rozwinięcia kompetencji społecznych oraz  zajęć z coachingu. Podczas realizacji projektu uczniowie ukończyli  kurs kelnerski, którego celem  było zdobycie wiedzy teoretycznej i nabycie technicznych umiejętności niezbędnych  w zawodzie kelner. Ukończyli również kurs baristyczny, którego celem było zdobycie przez uczniów wiedzy na temat kawy i sposobów jej przygotowania.  Uczniowie w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą  odbywają staż uczniowski w rzeczywistych warunkach. W celu podniesienia jakości kształcenia 4 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu i przystąpiło do egzaminu Obszar: Techniczny Moduł: AI M2 Projektowanie przestrzenne CAD 3D, Obszar: Branżowy Moduł: PI M12 Bezpieczeństwo informacji. Celem projektu jest też doposażenie  pracowni gastronomicznej w sprzęt AGD. Zostały zakupione i przekazane na stan szkoły lodówki, kuchnie elektryczne, kuchenki mikrofalowe, zmywarka, miksery,  ekspresy do kawy, garnki, parowary, patelnie, deski, noże, sztućce, blachy do ciast oraz drobne akcesoria kuchenne.

 

                                                                 

 

 

Skip to content