Zbieraj baterie i telefony

W tym roku szkolnym nasza Placówka po raz kolejny przystąpiła do XII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „ ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”.

Zbieraj baterie i telefony to długofalowy, ogólnopolski program na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

Koordynatorem szkolnym programu jest Marzena Pilch-Malinowska

 

Skip to content